Al 37 jaar organiseert de stichting Brouwsedag een muzikale gebeurtenis op de tweede zaterdag in juli. 8 juli organiseerde wij voor de 38ste keer de Brouwsedag. Mede dankzij uw hulp hebben wij alle voorgaande jaren deze dag kunnen organiseren. Ook voor volgend jaar doen wij weer een beroep op u. Met hulp van uw donatie kan dit unieke evenement blijven behouden voor Brouwershaven en kan onze Smalstad zich jaarlijks op muzikale wijze presenteren.

Wij verzoeken u hierbij vriendelijk de Brouwsedag te ondersteunen en een bijdrage te storten op bankrekening NL13RABO0357862309 ten name van de Brouwsedag.

 

Bij voorbaat danken wij u hartelijk voor uw bijdrage.