Stichting Brouwsedag bestaat uit enthousiaste bestuursleden
die ieder jaar samen met vrijwilligers er voor zorgen dat er weer een Brouwsedag wordt georganiseerd.

De Brouwse Dag is een stichting die bestaat uit een aantal zeer enthousiaste bestuursleden,
die samen met ±100 vrijwilligers een Brouwse Dag bouwen en organiseren. Dit is echter alleen mogelijk met behulp van sponsoren, giften en financiele bijdragen.
Als tegenprestatie mogen zij op de Brouwse Dag reclame maken. Dit gebeurt d.m.v. vlaggen met opdruk, reclameborden en advertenties in de evenementenkrant van de Brouwse Dag. Ook hebben wij een roterende reclamezuil met plaats voor 28 bedrijven.
‘De vrienden van de Brouwse Dag’, zijn de mensen die onze stichting nu en dan een donatie geven. U kunt zich misschien wel voorstellen dat de organisatie ieder jaar weer hard moet knokken
om de eindjes aan elkaar te knopen. De Play In, een braderie die sinds een aantal jaren ook een vrijdagavond- programma heeft,
kost ieder jaar weer veel geld. Ook de tent en het podium van de Play In moeten we in goede staat zien te houden.
Hier is een technische commissie voor, die ook elk jaar een stuk van het budget opsnoept. Kortom alleen met een grote groep geldschieters en vrijwilligers maken wij de Brouwse Dag tot het succes wat het nu is.

De stichting Brouwsedag bestaat uit een groep enthousiaste bestuursleden,

die samen met vrijwilligers ieder jaar de Brouwse Dag organiseren en opbouwen.

dit alles is natuurlijk alleen mogelijk dankzij alle sponsoren.

 

 

Bestuur & doelstelling:

Bestuur:

Het bestuur van de Brouwse Dag bestaat uit 7 vrijwilligers.
Het evenement bestaat al 40 jaar en vindt geen doorgang zonder de inzet van al haar vrijwilligers en ondersteuning van lokale verenigingen.
Belangrijke onderdelen hebben een eigen coördinator en dit
jaar beschikken we zelfs over een parkeerteam.

Daarnaast is de financiële bijdrage van de vrienden van de Brouwse Dag, het lokale
bedrijfsleven en fondsen onontbeerlijk voor het realiseren van het programma.

 

Doelstelling:

Wij organiseren jaarlijks een muziek Play-in en geven muzikanten zo de mogelijkheid
zich die dag aan een groter publiek te presenteren.
Dit spektakel is omlijst met een braderie, bestaande uit kramen met te verkopen
voorwerpen en of handvaardigheden, attracties en oude ambachten.
Tenslotte versterkt de Brouwse Dag de eenheid en onderlinge band van de leefgemeenschap van de kern Brouwershaven en omstreken. Alles in de ruimste zin van het woord.

Kortom: een gezellige dag voor het hele gezin,
wat mogelijk wordt gemaakt door alle sponsoren en de vele vrijwilligers